بدون عنوان

به خیال خودم،شب عیدی خواستم شادیم!!!رو قسمت کنم و با کلی ولخرجی(به خیال خودم) ۱۰ هزارتومن به یه مستحق عیدی دادم!!!
بعدش فک کردم این پول دوتا قوطی تن ماهی هم نمیشه  Frown …. وای به حال چیزای دیگهیک ابهام!!!

نوشته:
من به عنوان یک بختیاری تا پای جانم پای امیر بهمن هستم و امیر را شخصا به فینال میاورم انقد توهین کنید تا توهیندانتان پاره شود اتحاد اتحاد رمز پیروزی!…

و منم براش نوشتم:

حالا یه سئوال…شما که اینقد متحدین چرا شیخ گرامتون به اون وضع فجیع کله شد و الانم تو حصره…بابا بجنبین متحدون!!!
این آکادمی داره سلامت انتخابات ما رو هم زیر سئوا می بره ها !!! Wink