تست

اين نوشته براي تست است امروز وقت دکتر دارم چند وقته حالم خوب نيست درست نمي تونم راه برم جوري شده که بابا مجبوره بيارتم شرکت و برم گردونه،البته امسال سال خوبي در مجموع واسم نبوده برعکس پارسال ديگه به اين نتيجه رسيدم که يک سال در ميون حالم بد و خوب ميشه!!!! :sad
قصد من از نوشتن اين وبلاگ پيدا کردن آدمهاي ديگه توي سراسر دنياست که مشکلي مثل من داشته باشند منظورم البته ايرانيهاي که تويه سراسر دنيا هستنه، توي کشور هاي ديگه مثل انگليس اين ادمها چت رومهاي مخصوص به خودشون را دارند که اين امکان را بهشون ميدهد تجربياتشون را با هم قسمت کنند و اين خيلي به اونها کمک مي کند يا حتي شريک زندگيشون را کسي که مشکلي عين خودشون داره پيدا کنند ،چرا ما اينکار را نکنيم ؟متاسفانه کساني که اين مريضي را دارند و در حد پيشرفته اون هم نيست سعي مي کنند اين مسئله را قايم کنند يا در موردش با کسي صحبت نکنند اين وبلاگ اين شانس را در اختيارمون قرار ميده که لااقل همديگر را پيدا کنيم و در مورد ناراحتيها و رنجشهامون با هم حرف بزنيم،اينطور فکر نمي کنيد؟من کیم؟

سلام
منو به اسم ويولت بشناسيد اسم که مهم نيست هست؟ يه ابزاريه واسه متمايز کردن آدما ،چيزي که مهمه احساس و طرز فکر افراد است،از اين ببعد سعي مي کنم از اين امکان که دوست خوب نديده ام نويد در اختيارم گذاشته استفاده کنم و بنويسم در موردخودم و احساساتم و اينکه چه جوري مي خوام با اين ام-اس دوست داشتني که ديگه جزئي از منه و يه ميهمان نا خونده است کنار بيام .سلام
منو به اسم ويولت بشناسيد اسم که مهم نيست هست؟ يه ابزاريه واسه متمايز کردن آدما ،چيزي که مهمه احساس و طرز فکر افراد است،از اين ببعد سعي مي کنم از اين امکان که دوست خوب نديده ام نويد در اختيارم گذاشته استفاده کنم و بنويسم در موردخودم و احساساتم و اينکه چه جوري مي خوام با اين ام-اس دوست داشتني که ديگه جزئي از منه و يه ميهمان نا خونده است کنار بيام .