جاي نگراني نيست

حالم زياد خوب نيست از صبح كه پاشدم حالت تهوع و بيرون روي داشتم :hypnoid.
حال روحيم هم مساعد نيست اينه كه بيشتر كمك ميشه به بد بودن حال جسميم.:sad
مي خواستم نظرم را در مورد فيلمي كه شبكه 4 نشون داد به نام “درياي درون” بنويسم كه فعلاً حال و حوصله جمع و جور كردن فكرم رو ندارم.
به محضي كه حالم روبراه شد ميام خدمتتون.:teethجای نگرانی نیست

حالم زياد خوب نيست از صبح كه پاشدم حالت تهوع و بيرون روي داشتم :hypnoid.
حال روحيم هم مساعد نيست اينه كه بيشتر كمك ميشه به بد بودن حال جسميم.:sad
مي خواستم نظرم را در مورد فيلمي كه شبكه 4 نشون داد به نام “درياي درون” بنويسم كه فعلاً حال و حوصله جمع و جور كردن فكرم رو ندارم.
به محضي كه حالم روبراه شد ميام خدمتتون.:teethتو اين دو تا عكس شايد بتونه كمي از ازدحام و شلوغي شهر رو نشون بده
shologhi.jpg

sholooghi1.jpg

ارتفاعات شهر در مه فرو رفته بود
foggy.jpg

Continue Reading »تو اين دو تا عكس شايد بتونه كمي از ازدحام و شلوغي شهر رو نشون بده
shologhi.jpg

sholooghi1.jpg

ارتفاعات شهر در مه فرو رفته بود
foggy.jpg

Continue Reading »دو روز آخر هفته رو قمصر بودم.
شهري زيبا و سرسبز در دل كوير… چند كيلومتر اونورتر شهر كاشان است يك شهر گرم و خشك اونوقت وقتي يك كم مياي جلوتر مي رسي به شهري كه بي اغراق تكه كوچكي از بهشت است.
اون دو روزي كه ما اونجا بوديم هوا سرد و باراني همراه با مه بود البته نه اونطور كه يك كله بارون بياد ولي در كل هوا نمناك بود و شب بارون شُرشُري باريدن گرفت.
روز جمعه شهر بي نهايت شلوغ بود و آدم تو ترافيك هاي آنچناني گير مي افتاد بخصوص كه اكثر گذرگاه هاشون تنگ و باريك بود و كشش اين همه بازديد كننده اتومبيل سوار و حتي پياده رو هم نداشت.
مراسم گل چيني رو نديدم چون به علت هواي سرد و بارون گلها باز نشده بودند.
بعداً عكساي سفرم رو ميگذارم.
پيوست: برنامه روز جمعه باز هم زندگي اون برنامه ايي نبود كه من توش شركت كرده بودم؛ اينم از اطلاع رساني صدا و سيما . من بي تقصيرم به ولله.:sadبعضي اوقات بهترين فايده كوتاه كردن موهات مي تونه اين باشه:
كه ديگه مجبور نيستي با خستگي مفرطي كه حموم كردن بهت تحميل كرده؛ خم شي و رو چاهك حموم رو از وجود موهايي كه ريخته شده پاك كني.:smug
**************
برنامه ايي كه ديروز در موردش نوشتم رو ديشب كانال 3 هم نشون داد ظاهراً گردشي تو همه كانالها مي خوان نشون بدن … حتماً اوضاع خرابتر از اون چيزيه كه ما اطلاع داريم.:sickبعضي اوقات بهترين فايده كوتاه كردن موهات مي تونه اين باشه:
كه ديگه مجبور نيستي با خستگي مفرطي كه حموم كردن بهت تحميل كرده؛ خم شي و رو چاهك حموم رو از وجود موهايي كه ريخته شده پاك كني.:smug
**************
برنامه ايي كه ديروز در موردش نوشتم رو ديشب كانال 3 هم نشون داد ظاهراً گردشي تو همه كانالها مي خوان نشون بدن … حتماً اوضاع خرابتر از اون چيزيه كه ما اطلاع داريم.:sick