توضيح

ديروز اينقدر حس تلخ و گزنده ايي داشتم كه ترجيح دادم خاطر بقيه رو هم با نوشتهاي اشك در آرم مكدّر نكنم.
پس چند خطي در مورد دوردونه و دقت نظر خنده دارش نوشتم و حس تلخ لحظه ام رو در باب يك خط پيوست ريختم بيرون، اونم واسه اينكه حنّاق نگيرم.:eyebrow
شايد بهم پيوستگي اين دو نوشته واسه خيلي ها سوتفاهم بوجود آورد كه من از حرف دوردونه دلگير شدم و به خودم گرفتم.:thinking
نه اصلاً اينطوري نيست من سالهاست كه وضعيت جسمانيم رو پذيرفتم و چيزي رو به خودم نمي گيرم بخصوص از دوردونه كه عشق و جون و نفس عمه شه.:hug زماني دلخور ميشم كه يكي بخواد چيزي رو كه خودت كاملا بهش واقفي مثل شاخ بكنه تو چشمت :silly.
بعدشم فكر مي كنم هر انساني هر چقدر هم قوي ، زماني رو لازم داره كه تو خودش بشكنه و سر جنازه چيزي كه شكسته شده زار بزنه و وقتي خالي شد پاشه براي شروع دوباره و ساختن يك خود جديد.:regular
در ضمن اگه “زماني براي مستي اسبها ” هست، حتماً زماني هم براي در خود شكستن وجود داره.:toungeتوضیح

ديروز اينقدر حس تلخ و گزنده ايي داشتم كه ترجيح دادم خاطر بقيه رو هم با نوشتهاي اشك در آرم مكدّر نكنم.
پس چند خطي در مورد دوردونه و دقت نظر خنده دارش نوشتم و حس تلخ لحظه ام رو در باب يك خط پيوست ريختم بيرون، اونم واسه اينكه حنّاق نگيرم.:eyebrow
شايد بهم پيوستگي اين دو نوشته واسه خيلي ها سوتفاهم بوجود آورد كه من از حرف دوردونه دلگير شدم و به خودم گرفتم.:thinking
نه اصلاً اينطوري نيست من سالهاست كه وضعيت جسمانيم رو پذيرفتم و چيزي رو به خودم نمي گيرم بخصوص از دوردونه كه عشق و جون و نفس عمه شه.:hug زماني دلخور ميشم كه يكي بخواد چيزي رو كه خودت كاملا بهش واقفي مثل شاخ بكنه تو چشمت :silly.
بعدشم فكر مي كنم هر انساني هر چقدر هم قوي ، زماني رو لازم داره كه تو خودش بشكنه و سر جنازه چيزي كه شكسته شده زار بزنه و وقتي خالي شد پاشه براي شروع دوباره و ساختن يك خود جديد.:regular
در ضمن اگه “زماني براي مستي اسبها ” هست، حتماً زماني هم براي در خود شكستن وجود داره.:toungeدوردونه( دختر برادرم ، هشت سالشه) ماشالله موهاي خيلي پر و بلندي داره براي همين هروقت ميره حموم حتما بايد از نرم كننده استفاده كنه وگرنه موهاش تو هم گوريده ميشه و واويلا داره باهاشون.
اين هفته آخر شهريور رو كامل اومده خونه ما، ديروز رفته بود حمام بدون اينكه از نرم كننده استفاده كنه و در نتيجه شونه درست و درموني هم به موهاش نزده بود.
ديشب وقتي داشتم نگاش ميكردم ديدم بجاي اون موهاي صاف و شلال يه مشت موي به هم پيچيده ديده ميشه گفتم:
– خانم زودي برو يه برس بيار موهات رو شونه كنم برات.
– خودم بلدم شونه شون ميكنم.
– با اين وضعي كه من مي بينم خودت نمي توني بيار بده من برات برس بزنم.
وقتي شروع كردم به برس زدن موهاش ديدم وضع از اون چيزي كه من تصور ميكردم وخيم تره مجبور شدم بالاي موهاش رو بگيرم تو دستم و نوك و ساقه موهاش رو برس بزنم كه كمتر كشيده بشه و دردش بياد ولي با وجود تمام تمهيد هاي بكار برده شد بچه دردش گرفته بود و گوله گوله اشك ميريخت.:sad
دلم داشت كباب ميشد ديدم جايز نيست بهش بگم پاشو برو كش بيار، گفتم يه لحظه صبر كن برم كش بيارم موهات رو ببندم كه ديگه گوريده نشه تو هم.
از ديدن گريه و دردي كه بچه مي كشيد هول كرده بودم واسه همين با آخرين سرعتي كه تو پاهام سراغ داشتم رفتم كشش رو پيدا كردم و آوردم موهاش رو بستم وقتي كارم تموم شد دوردونه در حاليكه هق هق ميكرد و دماغ بالا مي كشيد:sick رو به مامان گفت:
– ديدي چه خوب راه ميره؟ اونوقت همش به ما ميگه تو راه رفتن كمكش كنيم.!!!!!!!!!:eyebrow
:laughing
پيوست: مي بيني كه انگشت انداختن تو همون زخم قديمي و دارن مي چرخونن!:confused بازم ميگي بخند؟ بسه ديگه خوب؟ ديگه دارم ميارم بالا، بفهم.ابرهايي چه فراخ
كوههاي چه بلند
چه بوي علفي مي آيد
:hug
چقدر هوا امروز قشنگه، اون ابرهايي كه با سرانگشتشون دارن البرز دوست داشتني رو نوازش مي كنن، ديدنشون آدم رو سر شوق مياره.
چه بوي آشنايي تو فضا پيچيده، بويي كه تو رو با خودش ميبره تا گذشته … تا اكنون و حتي آينده.
دلم يه عدسي داغ مي خواد تو كوچه پس كوچه هاي دربند… تو دل كوه.
كاش پا داشتم و درقيد منّت كسي نبودم، بي خيال كار و پشت ميز نشيني و نديدن و لمس نكردن اين هوا مي شدم و ميزدم بيرون و خودم رو مي سپردم به دامن كوه جاييكه سالهاست داره صدام ميكنه ولي فقط نظاره گرش بودم.
هوا عجيب عاشقونه است، دلم يه دل سير زار مي خواد، چيزي كه مدتهاست ازش دريغ كردم و فقط زمزمه كردم محكم باش ولي اين روزا دلم بدجور بهونه اش رو ميگيره.
با هركي سر حرف رو باز ميكنم به اميد تلنگري… فقط ميشنوم… تو مي توني … مي دونم كه مي توني … ادامه بده، ظاهرا ناچارم ، چه بخوام چه نخوام بايد ادامه بدم حتي اگه كوهها صدام بزنن.
پيوست: من سواد شعري قابل قبولي ندارم و از يك شعر اون بيتي رو كه بيشتر باهاش حال مي كنم يادم مي مونه پس اگه اشتباه يا پس و پيش نوشتم، خودش و ناراحت نكن:wink. شعر بالا رو هم ميدونم دشتهايي چه فراخ درسته ولي حسم ميگفت ابرهايي چه فراخ.
* اگر به حكم اعدام كبري رحمانپور اعتراض داريد لطفاً امضا كنيد.ابرهايي چه فراخ
كوههاي چه بلند
چه بوي علفي مي آيد
:hug
چقدر هوا امروز قشنگه، اون ابرهايي كه با سرانگشتشون دارن البرز دوست داشتني رو نوازش مي كنن، ديدنشون آدم رو سر شوق مياره.
چه بوي آشنايي تو فضا پيچيده، بويي كه تو رو با خودش ميبره تا گذشته … تا اكنون و حتي آينده.
دلم يه عدسي داغ مي خواد تو كوچه پس كوچه هاي دربند… تو دل كوه.
كاش پا داشتم و درقيد منّت كسي نبودم، بي خيال كار و پشت ميز نشيني و نديدن و لمس نكردن اين هوا مي شدم و ميزدم بيرون و خودم رو مي سپردم به دامن كوه جاييكه سالهاست داره صدام ميكنه ولي فقط نظاره گرش بودم.
هوا عجيب عاشقونه است، دلم يه دل سير زار مي خواد، چيزي كه مدتهاست ازش دريغ كردم و فقط زمزمه كردم محكم باش ولي اين روزا دلم بدجور بهونه اش رو ميگيره.
با هركي سر حرف رو باز ميكنم به اميد تلنگري… فقط ميشنوم… تو مي توني … مي دونم كه مي توني … ادامه بده، ظاهرا ناچارم ، چه بخوام چه نخوام بايد ادامه بدم حتي اگه كوهها صدام بزنن.
پيوست: من سواد شعري قابل قبولي ندارم و از يك شعر اون بيتي رو كه بيشتر باهاش حال مي كنم يادم مي مونه پس اگه اشتباه يا پس و پيش نوشتم، خودش و ناراحت نكن:wink. شعر بالا رو هم ميدونم دشتهايي چه فراخ درسته ولي حسم ميگفت ابرهايي چه فراخ.
* اگر به حكم اعدام كبري رحمانپور اعتراض داريد لطفاً امضا كنيد.يك خبر خوب
ببينيد و حظش رو ببريد.:love:kiss
تحقیقات مقدماتی دانشمندان سوئیسی نشان داد داروی فینگولیمد در پیشگیری از عود حملات ناتوان کننده در بیماران مبتلا به ام اس بسیار موثر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فاز 3 این مطالعه با موفقیت انجام شود تنها با یکبار مصرف این دارو درروز می توان ازعود حملات ام اس پیشگیری کرد.
دکتر لودویگ کاپوس – سرپرست کلینیک سرپایی نورولوژی و نوروسرجری و همچنین سرپرست گروه تحقیقات بیماری ام اس در بیمارستان دانشگاهی بسل بر این باور است که اگرچه عوارض جانبی این دارو در بلند مدت با این مطالعه کوچک قابل پیش بینی نیست ولی تاثیرات درمانی این دارو بسیار چشمگیر است. با مصرف این دارو عود بیماری تا 50 درصد در بیماران مبتلا کاهش می یابد.
این دارو هم مانند سایر داروهای درمان کننده ام اس با مهار سیستم ایمنی شخص می تواند عوارض جدی به بار بیاورد. عفونت مجرای تنفسی فوقانی، افزایش آنزیم های کبدی و تغییرات ریتم قلبی از عوارض ناخواسته این دارو است.
این بیماری تخریب کننده غشای سلول های عصبی موسوم به میلین بیش از 400 هزار نفر را در آمریکا مبتلا کرده است. امروزه تنها می توان با کاهش دفعات عود بیماری از پیشرفت زودهنگام بیماری پیشگیری کرد ولی درمان نهایی برای این بیماری وجود ندارد.
این تحقیق با تصویر برداری های پیشرفته از سیستم عصبی نشان می دهد، با مصرف داروی جدید fingolimod تا 50 درصد خطر عود بیماری کاهش می یابد.
عوارض جانبی مربوط به مصرف این دارو وابسته به دوز است و در دوز های بالا عوارضی چون تنگی نفس، عفونت سیستم تنفسی فوقانی ، سردرد و عوارض گوارشی ایجاد می شود .این داروی خوراکی بهتر از سایر دارو های رایج امروزی و اسان تر از آنها می تواند از عود ام اس در بیماران پیشگیری کند.
بر اساس گزارش medlineplus ، بسیاری از داروهایی که امروزه در درمان این بیماری استفاده می شود تزریقی است. آخرین دارویی که در سال 2004 برای درمان این بیماری به بازار آمد داروی (Tysabri (natalizumab بود که سه ماه بعد از توزیع در بازار به دلیل گزارش چندین مورد عفونت مغزی کشنده از بازار جمع شد. در سال 2006 با کسب مجوز از سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا این دارو به دلیل منافع چشمگیرش در عده ای از بیماران به بازار برگشت.
این مطالعه در نشریه new england journal of medicine به چاپ رسیده است.يك خبر خوب
ببينيد و حظش رو ببريد.:love:kiss
تحقیقات مقدماتی دانشمندان سوئیسی نشان داد داروی فینگولیمد در پیشگیری از عود حملات ناتوان کننده در بیماران مبتلا به ام اس بسیار موثر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فاز 3 این مطالعه با موفقیت انجام شود تنها با یکبار مصرف این دارو درروز می توان ازعود حملات ام اس پیشگیری کرد.
دکتر لودویگ کاپوس – سرپرست کلینیک سرپایی نورولوژی و نوروسرجری و همچنین سرپرست گروه تحقیقات بیماری ام اس در بیمارستان دانشگاهی بسل بر این باور است که اگرچه عوارض جانبی این دارو در بلند مدت با این مطالعه کوچک قابل پیش بینی نیست ولی تاثیرات درمانی این دارو بسیار چشمگیر است. با مصرف این دارو عود بیماری تا 50 درصد در بیماران مبتلا کاهش می یابد.
این دارو هم مانند سایر داروهای درمان کننده ام اس با مهار سیستم ایمنی شخص می تواند عوارض جدی به بار بیاورد. عفونت مجرای تنفسی فوقانی، افزایش آنزیم های کبدی و تغییرات ریتم قلبی از عوارض ناخواسته این دارو است.
این بیماری تخریب کننده غشای سلول های عصبی موسوم به میلین بیش از 400 هزار نفر را در آمریکا مبتلا کرده است. امروزه تنها می توان با کاهش دفعات عود بیماری از پیشرفت زودهنگام بیماری پیشگیری کرد ولی درمان نهایی برای این بیماری وجود ندارد.
این تحقیق با تصویر برداری های پیشرفته از سیستم عصبی نشان می دهد، با مصرف داروی جدید fingolimod تا 50 درصد خطر عود بیماری کاهش می یابد.
عوارض جانبی مربوط به مصرف این دارو وابسته به دوز است و در دوز های بالا عوارضی چون تنگی نفس، عفونت سیستم تنفسی فوقانی ، سردرد و عوارض گوارشی ایجاد می شود .این داروی خوراکی بهتر از سایر دارو های رایج امروزی و اسان تر از آنها می تواند از عود ام اس در بیماران پیشگیری کند.
بر اساس گزارش medlineplus ، بسیاری از داروهایی که امروزه در درمان این بیماری استفاده می شود تزریقی است. آخرین دارویی که در سال 2004 برای درمان این بیماری به بازار آمد داروی (Tysabri (natalizumab بود که سه ماه بعد از توزیع در بازار به دلیل گزارش چندین مورد عفونت مغزی کشنده از بازار جمع شد. در سال 2006 با کسب مجوز از سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا این دارو به دلیل منافع چشمگیرش در عده ای از بیماران به بازار برگشت.
این مطالعه در نشریه new england journal of medicine به چاپ رسیده است.