پراکنده گويي هاي دوردونه1

دوردونه: مي دوني چرا ميگن بهشت زهرا؟
من: نه چرا؟
دوردونه: چون اسم مامان مامان بزرگ زهرا بوده به قبرستونش ميگن بهشت زهرا اگه تو بميري ميگن بهشت ويولت! من بميرم ميگن بهشت دوردونه!!:eyebrow
من::surprise
*********************************
من: مامان من نمي دونم چيکار کنم بيام يا نيام.
مامان: چرا نياي؟
من: چند وقته وضع دستشوييم(ادرار) ريخته بهم بيست و چهار ساعت بايد برم توالت، نمي تونم خودم رو هم نگه دارم اگه اونجا اينطوري بشه چيکار کنم؟
دوردونه نخود هر آش!: کاري نداره عمه جون جيشت گرفت ماشين رو نگه ميداريم دو تا در رو باز ميکنيم که کسي نبينه بين دوتا در جيش کن بعد بيا خونه شورتت رو عوض کن همون کاري که من ميکنم.!!!:silly
من: حالا اگه بهم فشار نشست نتونستيم هم يه جا واستيم که کسي نباشه چيکار کنم؟:thinking
دوردونه: يدونه از اين پوشک ها که منم بچه بودم ميذاشتم بذار.!!!:eyelash
من تو دلم: الهي عمه به قربونت بره با اين پيشنهادات منطقيت.:hug:kiss


دیدگاه ها خاموش